escrit claudi Puchades


De difícil definició, fins i tot per a ell mateix, la pintura d´en Josep Marsà flueïx com el pensament, entre el somni i la realitat, en espais mentals de cromatisme subtil i intuicions figuratives de consistencia etèria, amb el suport tècnic d'acrílics i tècniques mixtes tractades amb la mateixa llibertat, i similar gosadia, que anima el seu esperit independent.

10/28/2016

EXPOSICIÓ 2015

E X P O S I C I Ó

EMPORDÀ,15 ARTISTES-15 MIRADES
  CASTELL DE VILOPRIU


DEL 29 DE JUNY AL 3 D´AGOST DE 2015

INAUGURACIÓ,  DIVENDRES, 3 DE JULIOL,  20:00 H

JOSEP MARSÀ,ENRIC PUIGSEGUR,CLAUDI PUCHADES,
JORDI BOFILL,NÚRIA BOLÍVAR,DAVID DE MARTÍN,
MANEL BIELSA,IGNASI RIEMBAU,DOLORS BOSCH,
JORDI COLL,ALBERT APARICIO,LLUÍS PLANA,
TERESA CARBONELL,MARC SAIS


Exposició gestionada per Jordi Bofill·Josep Marsà



Exposició col.lectiva "Empordà, 15 artistes-15 mirades", que s'inaugura al Castell de Vilopriu (Girona) el dia 29 de juny i s'acaba el dia 3 d'agost, amb aquestes renovades 15 mirades de 15 artistes sobre un Empordà, que tot i ser una realitat geogràfica ben definida, esdevé sempre una nova realitat emocional segons la sensibilitat de casdascun dels artistes que hi participem, que, a cops de pinzell, fem que sigui del tot diferent i, com ja veuràs, del tot personal, en aquest cas a partir de l'energia primera d'en Jordi Bofill i d'en Josep Marsà que han generat l'exposició i ens hi han convidat a participar-hi.
Escrit: Claudi Puchades. 2015.

VISUAL EXPOSICIÓ