escrit claudi Puchades


De difícil definició, fins i tot per a ell mateix, la pintura d´en Josep Marsà flueïx com el pensament, entre el somni i la realitat, en espais mentals de cromatisme subtil i intuicions figuratives de consistencia etèria, amb el suport tècnic d'acrílics i tècniques mixtes tractades amb la mateixa llibertat, i similar gosadia, que anima el seu esperit independent.

10/28/2016

EXPOSICIÓ 2015

E X P O S I C I Ó

EMPORDÀ,15 ARTISTES-15 MIRADES
  CASTELL DE VILOPRIU


DEL 29 DE JUNY AL 3 D´AGOST DE 2015

INAUGURACIÓ,  DIVENDRES, 3 DE JULIOL,  20:00 H

JOSEP MARSÀ,ENRIC PUIGSEGUR,CLAUDI PUCHADES,
JORDI BOFILL,NÚRIA BOLÍVAR,DAVID DE MARTÍN,
MANEL BIELSA,IGNASI RIEMBAU,DOLORS BOSCH,
JORDI COLL,ALBERT APARICIO,LLUÍS PLANA,
TERESA CARBONELL,MARC SAIS


Exposició gestionada per Jordi Bofill·Josep MarsàExposició col.lectiva "Empordà, 15 artistes-15 mirades", que s'inaugura al Castell de Vilopriu (Girona) el dia 29 de juny i s'acaba el dia 3 d'agost, amb aquestes renovades 15 mirades de 15 artistes sobre un Empordà, que tot i ser una realitat geogràfica ben definida, esdevé sempre una nova realitat emocional segons la sensibilitat de casdascun dels artistes que hi participem, que, a cops de pinzell, fem que sigui del tot diferent i, com ja veuràs, del tot personal, en aquest cas a partir de l'energia primera d'en Jordi Bofill i d'en Josep Marsà que han generat l'exposició i ens hi han convidat a participar-hi.
Escrit: Claudi Puchades. 2015.

VISUAL EXPOSICIÓ